Pågående Projekt

En påbörjad bok med bildmaterial från 50 till 60 talet samt jämförande bilder tagna i dag. Merparten är landskapsbilder som visar förändringarna ur miljö samt exploateringssynpunkt.

Detta bokprojekt är tills vidare lagt i malpåse på grund av svenska kronans dåliga värde i förhållande till USA dollarn. Böckerna är för dyra att trycka upp.

Mina långsiktiga dokumentära projekt är i nuläget slutförda och kameran riktas nu oftast mot fåglar och andra naturmotiv. Detta i hemmamiljö eller vid Tåkern alternativt Hornborgasjön.

Ett framtida projekt är att bearbeta det bildmaterial jag har från en tvådagars dokumentation av den sista månadens drift i Assjö kvarn i Askeryd.

Ett pågående arbete är att bearbeta och arkivera mina svart-vita negativ från i huvudsak 60 talet.