Svartåns fiskvägar

Svartåns fiskvägar

Svartåns fiskvägar

Lekande Laxöring

Lekande Laxöring

Rensning lekbottnar

Rensning lekbottnar

Bygge laxtrappa

Bygge laxtrappa

Gryning Vriggebo

Gryning Vriggebo

Utter

Utter

Häger

Häger

Strömstare Vriggebo

Strömstare Vriggebo

Boken ( Svartåns fiskvägar ) handlar om Svartån i nutid men även en historisk bakgrund av vattendraget. Det har varit sjösänkningar och förändringar av Svartåns lopp som påverkat natur och miljö. Det finns i boken artiklar om utvinningen av vattenkraft under sekler, vi kan läsa om sjön Sommen och dess sista yrkesfiskare Göran Hektor med mycket mera. Ett huvudtema i boken är dokumentationen av projektet fiskevägar som innebar att vattendraget öppnades för fiskens lekvandringar. Dessutom innehåller boken ett stort antal bilder.

Boken finns från 20 april att köpa till en kostnad av 200.-kronor. Skall den skickas på post tillkommer porto 50.- kronor.

Kan beställas från Fotografen 070/6250101 eller mail natur.dokumentarbild @tele2.se

ISBN:978-91-637-1241-8