Boken om Ragnhild

Rast i vårbruket

Rast i vårbruket

Foderhämtning

Foderhämtning

Ragnhild i Muggebo under morgonmjölkningen

Ragnhild i Muggebo under morgonmjölkningen

Fjällko i profil

Fjällko i profil

Sådd på maderna

Sådd på maderna

Hästsko i stenröse 2004

Hästsko i stenröse 2004

Ragnhild Svensson en kvinna på Småländska höglandet som driver ett småskaligt jordbruk enligt gamla beprövade metoder. Detta betyder att hon för ett kulturarv vidare från äldre generationer. Det gäller såväl djurskötsel som brukande av mossodlingar och betesmark.

Boken trycks i en första numrerad och signerad upplaga på 100 ex. och kostar 300 kronor. Den innehåller drygt 80 bilder och kan beställas på telefon 070/ 6250101 alt. mejl natur.dokumentarbild@tele2.se. Vid postleverans tillkommer 50 kronor för porto och emballage.

Boken slutsåld men kan levereras i form av PDF fil till en kostnad av 100 kronor. Kostnad för USB minne samt porto tillkommer.

ISBN:978-91-637-1242-5