Fåglar

Knölsvanar
Ejder i spegling
Skäggmes Tåkern
Sävsångare Tåkern
Steglits Liseholm 2018
Glada
Röd spegling
Tretåig mås i röd spegling
Stenknäck Liseholm 2018.
Gulärla
Häger
Sångsvansfamilj
Gråhakedopping
Pilgrimsfalk Omberg
Grågäss med ungar
Rördrom Tåkern
Ormvråk Tranås
Brun Kärrhök
Brun Kärrhök
Lunnefågel
Havsörn Ringsjön Skåne
Berguv
Hämpling
Kniphona Svartån
Rödspov
Rödstjärt Österlen
Vit stork
Knölsvan Tåkern
Tranor Tåkern
Havsörn Hov Tåkern 2018.
Stare Hov Tåkern 2019
Flygande Tranor
Ägretthäger Hov Tåkern
Större hackspett
Storlom Sommen
Vitkindade gäss
Strömstare Vriggebo
Ungar Knölsvan
Lappuggla Röttle
Fisktärna.
Enkelbeckasin Tåkern
Lunne Runde
Brunand
Storspov
Havsörn Runde
Toppskarv
Rödhake
Spelande Kniphane
Havsörn Ringsjön
Tretåig mås Runde
Grågäss
Strandskata Runde
Stormfågel Runde
Skarv Lofoten
Storlabb Runde
Havssula Runde Norge
Flygande tretåig mås
Trana med ungar
Taltrast Svällinge Tåkern
Sparvhök Omberg
Skräntärna Tåkern
Gräsand
Gräsand.
Ägretthäger och Krickor.
Domherre.
Skäggdoppingar.
Korp med gåsägg.
Kråka.
Kaja.
Blåmes.
Stjärtmes.
Halsbandsflugsnappare.
Lövsångare.
Sädesärla med sländor.
Lärkfalk.
Fiskljuse.
Storskrak hona.
Knipfamilj dammen Liseholm 2017