Fåglar

Sävsångare Tåkern

Sävsångare Tåkern

Storlom Sommen

Storlom Sommen

Lappuggla Röttle

Lappuggla Röttle

Berguv

Berguv

Tranor Hornborgasjön

Tranor Hornborgasjön

Sparvuggla

Sparvuggla

Grågäss

Grågäss

Häger med elritsa

Häger med elritsa

Ormvråk Fyledalen

Ormvråk Fyledalen

Skata

Skata

Svarthakedopping

Svarthakedopping

Sångsvansfamilj

Sångsvansfamilj

Ägretthäger Hov Tåkern

Stenknäck Liseholm 2018.

Havsörn Hov Tåkern 2018.

Steglits Liseholm 2018

Tranor Tåkern

Gräsänder

Knölsvan Tåkern

Brun Kärrhök

Rödspovar Roxen

Brun Kärrhök

Rödspov

Kniphona Svartån

Stare Hov Tåkern 2019

Gulärla

Vit stork

Rödstjärt Fyledalen 2019

Ormvråk Tranås

Hämpling Tåkern 2018

Gråhakedopping

Gräsand

Taltrast Svällinge Tåkern

Taltrast Svällinge Tåkern

Sparvhök Omberg

Sparvhök Omberg

Skäggmes Tåkern

Skäggmes Tåkern

Skräntärna Tåkern

Skräntärna Tåkern

Rördrom Tåkern

Rördrom Tåkern

Pilgrimsfalk Omberg

Pilgrimsfalk Omberg

Korp på Västra väggar Omberg

Korp på Västra väggar Omberg

Knölsvanar

Knölsvanar

Knölsvan samt Gråhakedopping

Knölsvan samt Gråhakedopping

Havsörn Ringsjön Skåne

Havsörn Ringsjön Skåne

Havsörn Tåkern

Havsörn Tåkern

Gulärla Tåkern

Gulärla Tåkern

Gråhäger Tåkern

Gråhäger Tåkern

Grågäss med ungar

Grågäss med ungar

Flygande Tranor

Flygande Tranor

Flygande Grågäss

Flygande Grågäss

Tretåig mås Runde

Tretåig mås Runde

Tretåig mås i röd spegling

Tretåig mås i röd spegling

Strandskata Runde

Strandskata Runde

Stormfågel Runde

Stormfågel Runde

Storlabb Runde

Storlabb Runde

Skarv Lofoten

Skarv Lofoten

Lunnefågel Runde

Lunnefågel Runde

Havssula Runde Norge

Havssula Runde Norge

Flygande tretåig mås

Flygande tretåig mås

Ejder i spegling

Ejder i spegling

Glada

Glada

Spelande Kniphane

Spelande Kniphane

Rödhake

Rödhake

Storspov

Storspov

Vitkindade gäss

Vitkindade gäss

En liten del av mina fågelbilder. Bilderna tagna vid Tåkern, Hornborgasjön, Roxen, Skåne samt Norge med mera.

Vänsterklicka på de mindre bilderna för ökad storlek.

Fisktärna Tåkern

Fisktärna Tåkern

Flygande Brunänder

Flygande Brunänder