Däggdjur.

Rådjur 2
Utter
Älg i åkerkanten
Råbock
Råbock på besök 1
Råget i morgonljus
Älgko med kalv
Vildsvin Asby
Älg i buskridå
Myskoxar
Vildsvin inom närhåll
Vildsvin 2
Ungräv
Ekorre
Rådjur på språng
Rådjur med kid
Dovhjortsflock